Cơ hội trúng 2 tỷ chỉ với 10.000 đồng - Không trùng kết quả vẫn trúng.
Keno được phát hành từ 06 giờ 00 phút và kết thúc chậm nhất 21 giờ 55 phút hàng ngày từ Thứ Hai đến Chủ Nhật với tần suất quay số mở thưởng 10 phút/kỳ, bán vé liên tục trong suốt thời gian của mỗi kỳ quay số mở thưởng.
Lấy số KENO

Bao nhiêu số?